Thai | English
กำหนดการฝึกอบรม ปี 2560
(Training Courses for 2017)
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Part Time และ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Full Time (SUV)

ครั้งที่ 1 : 21-22 มกราคม
ครั้งที่ 2 : 25-26 กุมภาพันธ์
ครั้งที่ 3 : 25-26 มีนาคม
ครั้งที่ 4 : 29-30 เมษายน
ครั้งที่ 5 : 27-28 พฤษภาคม
ครั้งที่ 6 : 24-25 มิถุนายน
ครั้งที่ 7 : 29-30 กรกฎาคม
ครั้งที่ 8 : 26-27 สิงหาคม
ครั้งที่ 9 : 23-24 กันยายน

ผู้ก่อตั้ง ทำไมต้องมีโรงเรียน เป้าหมายของเรา หลักสูตรระดับสากล

ผู้ก่อตั้ง

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
Founder

เกิดวันที่ 5 กันยายน 2490 เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้ผลิต นิตยสาร "ฟอร์มูลา", "คาร์ สเตริโอ", "โลกรถยนต์", "4 WHEELS" และรายการโทรทัศน์ "โลกรถยนต์" ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานบริษัท

นอกเหนือความรักในรถยนต์ ที่มีให้แบบหมดใจแล้ว ยังเป็นคนที่ทำงาน จริงจัง ทุ่มเทให้กับสิ่งต่างๆ ที่ริเริ่มไม่ว่าจะเป็นนิตยสารต่างๆ ในเครือ หรือรายการโทรทัศน์ เป็นคนที่มองการณ์ไกล เล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิด กับผู้ใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ยังไม่รู้วิธีใช้รถอย่างถูกวิธี และไม่รู้ว่าจะพัฒนาทักษะการขับขี่ของตนเองได้อย่างไร จึงเป็นผู้ริเริ่มโครงการ โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือ "SPIRIT OF THE 4x4 DRIVING SCHOOL"


HIRO SEJIMA
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ก่อนที่จะเข้าสู่วงการรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เคยทำงานในบริษัทโฆษณามาก่อน พร้อมๆ กับเป็นผู้ฝึกสอนเทคนิคการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ในประเทศญี่ปุ่น และยังมีดีกรีเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ที่เคยไปแข่งแรลลีมาราธอน "ปารีส-มอสโคว์-ปักกิ่ง" ถึง 2 สมัย

ประสบการณ์จากการใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ ของฮิโร เซจิมา นั้น มีมากจนได้รับการยกย่องว่าเป็น "คัมภีร์โฟร์วีลไดรฟ์" ของญี่ปุ่น

ฮิโร เซจิมา เข้าทำงานกับนิตยสาร 4x4 MAGAZINE เมื่อประมาณหลายปีก่อน และเคยดำรงตำแหน่งรองประธาน ของกลุ่มนิตยสาร 4X4 MAGAZINE

ประวัติส่วนตัว
- เป็นคอลัมนิสต์ของ 4x4 MAGAZINE OFF ROAD EXPRESS และ 4x4 MAGAZINE INTERNATIONAL
- เป็นแชมพ์การแข่งขัน "ออสเตรเลีย ซาฟารี แรลลี" หลายสมัย
- อันดับ 2 การแข่งขันแรลลีมหาโหด "ปารีส-ดาการ์" ปี 2533
- เป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ


สราวิทย์ วานิชสมบัติ
หัวหน้าผู้ฝึกอบรม

เกิดวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 จบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา และปริญญาตรี ที่วิทยาลัยเกริก เรียนรู้ และฝึกหัดการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ กับ แฮรี ซูซูกิ CO-DRIVER ของ BRUCE GARLAND นักแข่งแชมป์หลายสมัยชาวออสเตรเลีย และใช้เวลาว่างส่วนใหญ่คลุกคลีอยู่ในวงการรถขับเคลื่อน 4 ล้อ จนเชี่ยวชาญ พร้อมความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้ออย่างถูกต้อง ปลอดภัย และไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

ผลงาน

 • จัดทดสอบรถยนต์ค่ายต่างๆ
 • ร่วมทดสอบอุปกรณ์ ARB AUSTRALIA ในรายการ OUTBACK EXPERIENCE ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยขับผ่านเส้นทางทะเลทราย และพื้นที่นอกถนนดำ เป็นระยะทางกว่า 5,000 กม. โดยใช้วิธีภาคสนามโดยแท้

  ผู้ช่วยครูฝึก
  บุณย์ บุณโยดม, สุทธิศักดิ์ แย้มศรีบัว


 • วรพันธ์ อัมพรสินธ์
  เจ้าของ Forest Camp และ วิทยากรบรรยายเรื่องป่าไม้

  เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2493 ที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุ รี จบการศึกษาจากโรงเรี ยนป่าไม้ แพร่ และปริญญาตรี นิติศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เริ่มรับราชการในปี พศ. 2515

  - พนักงานป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม. 9 (เชียงดาว) อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่
  - หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันรักษาป่าไม้ ( นปป.) ประจำจังหวัด กาญจนบุรีที่ 2
  - ส่วนป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง)
  - สำานักป้องกันและปราบปราม
  - กรมป่าไม้
  - ปัจจุบันเกษียณราชการ และเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องป่าไม้ ที่โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ


  บำรุง คูหา
  วิทยาการบรรยายเรื่องป่าไม้

  เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2493 ที่เมืองกาญจนบุรี จบการศึกษาด้านวิชาการป่าไม้จากโรงเรียนป่าไม้ กรมป่าไม้ ปริญญาโทวนศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหลักสูตร Micro MBA จากสถาบันบัณฑิตศึกษาบริหารศาสตร์ (NIDA) ผ่านการฝึกอบรม ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศกว่า 20 หลักสูตร รับราชการสังกัดกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และมงกุฎไทย ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ ผลงานดีเด่น ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ระดับ 7 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้ และเป็นผู้บรรยายความรู้เรื่องป่าไม้ที่ โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ

  - รางวัลเอกสารวิชาการดีเด่นกรมป่าไม้ พ.ศ.2537
  - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมป่าไม้ รางวัลเข็มครุฑทองคำจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2527
  - รางวัลพระราชทานเข็มทองคำชนะเลิศโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ พ.ศ. 2545
  - ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ฝึกอบรมให้แก่สถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการและภาคเอกชนกว่า 25 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้มีคุณค่ายั่งยืน สมดังคำที่ว่า ป่านั้น คือมณีมีค่าอนันต์ ป่าดงคงไพร ไทยยั่งยืน

  สุกานดา ปภัสร์พงษ์
  ผู้อำนวยการโครงการ

  เกิดวันที่ 3 กันยายน 2497 จบการศึกษาปริญญาตรี คณะ ศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองสื่อสารองค์กร บริษัท สื่อสากล จำกัด และยังเป็นผู้อำนวยการโครงการ โรงเรียนพัฒนาทักษะการ ขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือ Spirit of the 4x4 Driving School อีกด้วย ด้วยความที่เป็นผู้หญิงเก่ง อัธยาศัยดี มีวิสัยทัศน์กว้าง ไกล เธอเล็งเห็นความสำคัญของธรรมชาติที่ถูกทำลาย จากความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ ของคนใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อในยุคนั้น จึงสานต่อ โครงการนี้จากใจจริงตั้งแต่ปี 2542 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นอกจาก นี้ยังได้เป็น 1 ใน 5 ของหญิงเก่งในวงการรถขับเคลื่อน 4 ล้อ จาก นิตยสาร 4 WHEELS อีกด้วย
  SPIRIT OF THE 4X4 DRIVING SCHOOL